Hoạt động & Tin tức

Khi giới trẻ đam mê phim 5D

person Du NGuyen access_time Tháng 8 2018
giải trí công nghệ số giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng...

Thế giới giải trí công nghệ số 2018

person Du NGuyen access_time Tháng 8 2018
IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại...

Giới thiệu hệ thống chiếu phim lưu động phim 5D

person Du NGuyen access_time Tháng 8 2018
IRTC giới thiệu hệ thống giải trí phim 5D lưu động đặt trên xe tải chất lượng tương đương như tại...

Lắp đặt phòng chiếu phim 3D tai gia

person Du NGuyen access_time Tháng 8 2018
Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC...

9D với Samsung Gear VR

person Du NGuyen access_time Tháng 8 2018
Mới đây, IRTC đã có sự kết hợp hoàn hảo với Samsung trong chiến dịch quảng cáo Samsung Gear. IRTC...